Login to Your Account


Scholarship

Gov. Scholarship

EBC and Other Scholarship Rules View
Rajashri Shahumaharaj Shishan Shulkh Scholarship View
Dr. Panjabrao Deshmukh Hostel Scholarship View
Samaj Kalyan Scholarship View

Snastha Scholarship

Karmaveer Bhaurao Patil Shishvrutti View
Karmaveer Paritoshik View
Shikshak Puraskar View
Shikshak Puraskar-1 View